Get Adobe Flash player

Kadra pedagogiczna


To nauczyciele z pe?nymi kwalifikacjami pedagogicznymi do nauczania w Szkolnictwie Artystycznym I stopnia w zakresie nauczania gry na instrumentach jak rwnie? zaj?? teoretycznych.

mgr Ciepiela Ma?gorzata- kszta?cenie s?uchu

mgr Bo?ena Stachyra - P?onka - fortepian

mgr Paluch Joanna- skrzypce

mgr Pi?ta Jakub- fortepian dodatkowy, akompaniament, audycje muzyczne, chr

mgr Mazur Barbara - fortepian, rytmika, kszta?cenie s?uchu

mgr Patron Anna - flet poprzeczny

mgr Dubiel Pawe? - skrzypce

mgr Marek Garbacki - gitara

mgr ?ukasz Kuklewicz - saksofon